При поръчки от категория храна, лакомства, играчки, хранителни добавки на стойност над 100лв поемаме 50% от доставната цена!

Чл. 35. След като в papagali.net постъпи поръчка от Потребител, автоматизираната система на електронния магазин уведомява Потребителя с имейл за приетата поръчка.

(1) Ако Продавачът в платформата papagali.net не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки или по други причини, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми.


(2) Доставка се прави само на успешно приети поръчки.

(3).Доставката на поръчана стока не се извършва в неделя и в официални празници.

Чл. 36. (1) Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез електронен магазина на Продавача в платформата papagali.net

 (2) В случай че Потребителят и Продавачът в платформата papagali.net  не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 календарни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Продавача чрез електронен магазина на Продавача в платформата papagali.net

(3) Обичайните сроковете за доставка на поръчани чрез онлайн магазина стоки са следните:
- За стоки, поръчани до 17:30 часа българско време - 3 работни дни, считано от деня, следващ деня в който е потвърдена поръчката.
- За стоки, поръчани след 17:30 часа българско време - 4 работни дни, считано от деня следващ деня в който е потвърдена поръчката.
(4)Посочените срокове се прилагат доколкото не противоречат на сроковете за доставка, прилагани от съответния куриер. Освен при „Наложен платеж“, всички срокове за доставка започват да текат, след като е заплатена цялата дължима сума, включваща цената на стоката и цената за обработване и доставка.
(5)
papagali.net се ангажира да се свърже с всички Потребител в рамките на 1 работен ден от подаването на заявката (в работни дни) на електронен магазина, за да потвърди дата на доставка, удобна за двете страни и непротиворечаща на изброените горе условия.
(6) за поръчки в почивни дни (събота и неделя) и официални празници, 
papagali.net  се ангажира да се свърже с всички клиенти в рамките на първия и/или втория работен ден.
(7) 
papagali.net  си запазва правото едностранно, без да е необходимо да информира Потребителя , да удължава посочените срокове. За всяка промяна в обявените срокове на доставка, papagali.net  се ангажира да информира своевременно Купувача, включително чрез внасяне на съответни промени в настоящите Общи условия.

Чл. 37. Продавачът използва за доставки куриерска фирма, като обичайните часове за доставка са от 9:00 до 17:30 часа.
Чл. 38(1) Доставката се извършва до точно посочен от Потребителя адрес (независимо дали жилищен или служебен) или до офис на куриерската фирма в съответния град.

(2) Поръчката може да бъде получена и на място в наш магазин на papagali.net, за което Потребителят не дължи такса за доставка, когато стоката е налична в избрания обект. За да се възползва от тази опция Купувача следва да избере опция за доставка „Вземи на място от наш магазин“ в гр. София“ и предварително да плати поръчката с дебитна/кредитна карта или по банков път.

Чл. 39 (1) Цената за доставка се изчислява, спрямо условията на куриерската компания, с която фирмата има сключен договор.

Чл. 40. Ако Потребителят не осигури достъп и условия за предаване на стоката на посочения адрес в посочения срок или не отиде до посочения офис на куриерската фирма да получи в срок стоката, ако е избрал тази опция, Продавачът се освобождава от задължението да изпълни заявената доставка.

Чл. 41. Продавачът в платформата papagali.netсе задължава да спазва всички изисквания, установени в българското законодателство относно етикетирането, рекламата и продажбата на стоки.

Чл. 42. (1) Потребителят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Продавача в платформата papagali.net

(2) Ако Потребителят не уведоми Продавача в платформата papagali.netсъгласно ал. 1 стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

Чл. 43. Продавачът в платформата papagali.netне се задължава да осигурят необходимия сервиз за стоката.

Чл. 44. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата търговската продажба, определени в Търговския закон и Закона защита на потребителите.